Kotitaloudet

Kuka on asiakkaamme?

Asiakkaitamme ovat eri-ikäiset ja eri elämäntilanteessa olevat yksinasujat tai perheelliset. Asiakas tekee yleensä yhden yrittäjämme kanssa sopimuksen palveluista ja yrittäjä vastaa kasvoillaan palvelujen toteutumisesta. Yrittäjä saa tukea muilta palvelutuottajiltamme tarpeen mukaan. Asiakas tietää aina, kuka hänelle on tulossa ja mihin aikaa. Vaihtuvuus on todella pientä, jos laisinkaa.

Palvelumme

 • Palvelujen järjestäminen
 • Hakemusten täyttö (esim. hoitotuki, kotitalousvähennys)
 • Kustannusarvioiden tekeminen esim. yksityiset palvelut – julkiset palvelut
 • Pesemiset ja pukemiset
 • Ruokailusta huolehtiminen
 • Ulkoiluissa avustaminen
 • Siivoukset
 • Pyykkihuolto
 • Petivaatteiden vaihdot
 • Pihanhoito
 • Tukimetin apuvälineet
 • Neolife:n ja GNLD-jälleenmyynti

Esimerkkejä palveluistamme

Esimerkki1: Omaishoitaja hoitaa päivittäin omaa läheistään. Hän on sitoutunut hoitoon 110 prosenttisesti ja omasta itsestään huolehtiminen jää vähemmälle. Päivät täyttyvät erilaisista hoidollisista ja kodinhoidollisista töistä. Vastuu toisen hoitamisesta painaa 24/7 mieltä.

Omaishoitajan kanssa keskustellaan ensisijaisesti hänen jaksamisensa tukemisesta. Mitkä päivän ja viikon askareista ovat raskaimpia ja mitkä haasteellisimpia. Ja näissä askareissa autamme. Omaishoitaja voi lähteä vaikka kylään ja hoidettava jää hoitoomme. Samalla käynnillä hoidamme niin hoidettavaa, kuin arjen askareita tarpeiden mukaan ja joustavasti.

Esimerkki2: Omaiset ja läheiset ovat kiireisiä tai asuvat poissa paikkakunnalta. Läheisen kotona pärjääminen on heikentynyt. Kauppa-asioista huolehtiminen on käynyt haasteelliseksi, kodin ylläpitäminen ei enää onnistu ja käy liian raskaaksi esim. lattioiden pesun suhteen. Nykymaailman muutoksessa ei tunnu enää pysyvän mukana ja asioiden hoitaminen on haasteellista. Omainen kokee monesti huonoa omatuntoa, kun juoksevien asioiden hoito, omaisen turvattomuus ja oma jaksaminen on rajamailla, joka aiheuttaa usein välien kiristymistä perhepiirissä.

Me voimme tehdä asiakkaan ja omaisen kanssa sopimuksen, jossa yhdessä jaamme vastuut ja tehtävät.  Palvelua voi ostaa satunaisesti, viikoittain tai päivittäin. Huolehdimme, että saatte tarvittavat tuet ja palvelut. Tällaisten kokonaisuuksien järjestäminen on meidän työtämme ja osaamisaluettamme.

Esimerkki3: Palveluasumisyksikössä tai tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalle omaisellekin voitte ostaa erialaisia virkistys, asiointi ja ulkoilupalveluja kauttamme.

Meidän palveluntuottajat/kumppaniyrittäjät ovat erikoistuneet eri palveluihin. Kauttamme löytyy niin kasvatus- ja kuntoutuskoirapalvelut sekä ravintovalmennukset.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta. Kotitalousvähennyksen määrä riippuu siitä, teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko itse työntekijän.

Kotitalousvähennyksestä lisätietoa verottajan sivuilta: https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

 

Palveluseteli

Hoivakartta on Rauman kaupungin hyväksymä palveluseteliyrittäjä

Palveluseteli on vaihtoehto kaupungin omalle palvelulle. Lisätietoa Rauman kaupungin kotisivuilta:https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/palveluseteli/

Tyytyväinen asiakas on paras palkkamme!